VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA
Popular
1,252

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA

(reģ.Nr. 90001669496; www.vsaa.gov.lv)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu.

Mūsu vērtības: ATBILDĪBA – SADARBĪBA – ATTĪSTĪBA

izsludina konkursu uz

Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļas vecākā inspektora – valsts civildienesta ierēdņa amatu

(4 vakances  uz nenoteiktu laiku)

_________________________________________________________________

Ja vēlies apgūt jaunas zināšanas par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un Tevī ir pārliecība, ka darbā ar klientiem pozitīva attieksme, prasme uzklausīt un sniegt profesionālu informāciju ir ikdienas pienākumu veiksmes atslēga, esi laipni aicināts/ta pievienoties mūsu kolektīvam!

Mēs piedāvājam:

mēnešalgu (bruto) no EUR 1180  līdz EUR 1252 (saskaņā ar individuālās mēnešalgas noteikšanas kritēriju novērtējumu);

iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē;

sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem);

daļēji attālināta darba iespējas;

darba vietas adrese – Lāčplēša ielā 70A, Rīgā.

Pamatpienākumi:

noteikt tiesības uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un izdot administratīvos aktus (lēmumus);

veikt saraksti ar citu ES/EEZ dalībvalstu un līgumvalstu kompetentajām iestādēm valsts sociālās apdrošināšanas jomā;

konsultēt klientus sociālās drošības jautājumos saskaņā ar ES regulām un starptautiskiem līgumiem.

Mēs sagaidām:

atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

augstākā izglītība (vēlams tiesību zinātnes jomā vai ekonomista/ finansista kvalifikācija);

darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (vēlama pieredze klientu apkalpošanas jomā un juridiska rakstura dokumentu sagatavošanā valsts, pašvaldību vai finanšu institūcijās (vismaz 1 gads));

valsts valodā iegūta izglītība vai valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpē;

labas angļu un krievu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī: svešvalodu prasība izriet no SPN uzdevuma nodrošināt sociālās apdrošināšanas pakalpojumu administrēšanu saskaņā ar LR un ES tiesību aktiem un divpusējiem starpvalstu līgumiem par sadarbību sociālās drošības jomā);

zināšanas par administratīvo procesu, par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu;

vēlamas zināšanas par ES/EEZ tiesību aktiem un starpvalstu sadarbības līgumiem sociālās drošības jomā;

prasme pielietot normatīvos aktus;

orientācija uz klientu, labas komunikācijas spējas, precizitāte;

prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;

darba pieredze sociālās apdrošināšanas jomā (pabalstu/pensiju piešķiršanas jomā) tiks  uzskatīta par priekšrocību.

Konkursa pretendentiem/-ēm  laikā  no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības Valsts aģentūras CV un vakanču portālā  līdz 2024. gada 10. aprīlim lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

dzīves aprakstu (CV);

motivētu pieteikuma vēstuli, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām, kā arī apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt elektroniski uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv pieteikumā veicot norādi „Konkursam uz SPN Pensiju daļas vecākā  inspektora amatu”.

Tālrunis uzziņām: 63107307

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai un informēsim par konkursa rezultātiem uz interviju aicinātos pretendentus.

Informējam, ka uz konkursa 2. kārtu izvirzītajiem pretendentiem intervijas laikā būs jāuzrāda iegūto izglītību apliecinošs dokuments (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāuzrāda dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā), kā arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Gadījumā, ja pretendents iesniedz personas datus, kas nav nepieciešami atlases procesa ietvaros, uzskatāms, ka pretendents piekritis šādu personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: pasts@vsaa.gov.lv

Papildus informāciju par personas datu apstrādi VSAA var iegūt tīmekļvietnē  www.vsaa.gov.lv » Par mums » Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras  privātuma politika.

Papildinformācija

Precīzāka atrašanās vieta, adrese

Lāčplēša iela 70, Rīga

Atalgojums

No 1180 EUR līdz 1252 EUR (bruto)

Overview

Location

Centrs,Rīga