Uzgriežamo šķīvis
4

Uzgriežamo šķīvis – 27 cm garšš. Zeltījums nav nodilis

Overview

Location

Jūrmala