Telpas Tukuma novads Tukums
Telpas Tukuma novads Tukums
Telpas Tukuma novads Tukums
Telpas Tukuma novads Tukums
80,000

Pārdod komercēku kā perspektīvu investīciju objektu. Nekustamais īpašums sastāv no 1985. gadā būvētas ķieģeļu mūra 2-stāvu tirdzniecības ēkas ar pagrabstāvu. Zeme nav īpašumā. Ēkas patreizējā izmantošana: Ēkas 1. stāvs iznomāts pārtikas veikalam “Mego”; Ēkas 2. stāvs sastāv no atsevišķām telpām/kabinetiem. Vairākas telpas iznomātas uzņēmējdarbībai – frizieris un manikīrs, daļu telpas lieto Jauntukuma apsaimniekotājs. Ēkas pagrabstāvs nav izmantojams komercdarbībai. Tajā izbūvēta siltumtrase ar apsaistes sistēmu un ēkas inženierkomunikācijas. Komunikācijas: – elektroapgāde; – centralizētā pilsētas ūdensapgāde; – centralizētā pilsētas kanalizācija; – centralizētā pilsētas apkures sistēma; – daļa telpas aprīkotas ar signalizācijas sistēmu, pieslēgta apsardzes uzņēmumam. – Saskaņā ar Tukuma pilsētas funkcionālo zonējumu un Tukuma novada teritorijas plānojumu, ēka atrodas publiskās apbūves teritorijā (P). Teritorijas galvenie izmantosanas veidi: – Biroju ēku apbūve (12001); – Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002); – Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003); – Izglīt;ibas un zinātnes iestāžu apbūve (12007); – Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), u.c. Teritorijas papildizmantosanas veidi: – Rindu māju apbuve (11005); – Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

Overview

Location

Tukuma novads, Tukums, Aviācijas iela,Tukuma novads