15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.
New
42,000total price
Pārdošanā 15.6 ha zeme lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, piebraukšana zemes gabalam no autoceļa Jēkabpils – Rēzekne, klāts ar labas kvalitātes asfaltbetona ceļu segumu un 650 m piebraucamo servitūta ceļu, kas klāts ar grants segumu, reljefs lielākajā teritorijas daļā ir līdzens, tas ir daļēji meliorēts, lauksaimniecības zemes aizņem 10,5 ha, piemērotas ganībām un pļavām, zeme pašlaik daļēji tiek apsaimniekota, daļēji aizaugusi ar krūmiem, mežs – saskaņā ar VZD datiem, aizņem 0,3 ha, iepriekšējos gados mežā veikta mežizstrāde, no komunikācijām ir elektrība, īpašums bez apgrūtinājumiem un nodokļu parādiem, zemesgrāmata, vairāk informācijas telefoniski vai klātienē.
Продается 15,6 га земли для сельского и лесного хозяйства, подъезд к участку с дороги Екабпилс – Резекне, асфальтобетонное покрытие хорошего качества и подъездная дорога длиной 650 м, покрытая гравием, местность на большей части территории ровная, частично мелиорирована, земли сельскохозяйственного назначения занимают 10,5 га, пригодны для пастбищ и лугов, земля в настоящее время частично освоена, частично заросла кустарником, лес – по данным ВЗД, занимает 0,3 га, в прежние годы в лесу проводились рубки , есть электричество, собственность без обременений и налоговых долгов, земельная книга, дополнительная информация по телефону или при личной встрече.
15.6 ha of land for agriculture and forestry for sale, access to the plot from the Jekabpils – Rezekne road, covered with good quality asphalt concrete road surface and 650 m access road, covered with gravel, the terrain in most of the territory is flat, it is partially meliorated, agricultural land occupies 10.5 ha, suitable for pastures and meadows, the land is currently partly managed, partly overgrown with bushes, forest – according to VZD data, occupies 0.3 ha, logging was carried out in the forest in previous years, there is electricity from communications, property without encumbrances and tax debts, land registry, more information by phone or in person.

Overview

Location

Medņi, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, Latvija.,LV-5238,LATVIJA